Rokowanie przeżycia człowieka w różnych stadiach raka nerki

Nowotwory złośliwe nerek wyróżniają się przebiegłością. Guzy te nie są w stanie wykryć siebie klinicznie przez długi czas i często okazują się przypadkowym odkryciem podczas badań na zupełnie inne choroby. Prawdopodobieństwo korzystnego wyniku zależy bezpośrednio od etapu, a zatem od rozpowszechnienia procesu patologicznego.

Możliwe przyczyny raka nerki

Przyczyna rozwoju tych złośliwych nowotworów jest nieznana, ale według statystyk, następujące czynniki zwiększają ryzyko rozwoju tej patologii:

 • palenie tytoniu w porównaniu z osobami niepalącymi ryzyko rozwoju nowotworów jest około 2 razy wyższe;
 • płeć męska, mężczyźni cierpią ponad 2 razy częściej niż kobiety;
 • nadwaga;
 • narażenie na niektóre toksyny - azbest, kadm, niektóre rozpuszczalniki organiczne, herbicydy;
 • w wielu przypadkach istnieje predyspozycja genetyczna;
 • schyłkowa choroba nerek i związane z nią regularne procedury hemodializy;
 • u kobiet, które przeszły operację usunięcia macicy, ryzyko zachorowania jest około 2 razy wyższe;

Objawy kliniczne

Objawy raka w takiej lokalizacji pojawiają się, gdy guz osiąga znaczne rozmiary. Najczęstsze manifestacje powinny obejmować:

 • wygląd krwi w moczu. Początkowo jego obecność można ustalić tylko za pomocą laboratorium, pojawia się tylko sporadycznie i nie zawsze jest wykrywana w analizie moczu, jednak wraz z postępem choroby krwiomocz staje się widoczny gołym okiem. W późniejszych etapach w moczu mogą pojawić się skrzepy w kształcie robaka;
 • pacjenci często obawiają się bólu, który jest najczęściej zlokalizowany w projekcji chorej nerki. Bóle są przeważnie tępe, obolałe, ich intensywność wzrasta wieczorem;
 • utrzymujący się wzrost temperatury ciała (często do wartości podgorączkowych, podczas gdy ta manifestacja często niepokoi wieczorem) bez wyraźnego powodu, jak choroba zakaźna;
 • Gdy proces nowotworowy rozprzestrzenia się na naczynia żylne, żylaki sznura nasiennego mogą być obserwowane po stronie dotkniętego chorobą narządu;
 • przy znacznej wielkości nowotworu i astenicznej budowie ciała pacjenta możliwe jest wykrycie palpacji guza, a czasami sami pacjenci go odnajdują.

Przetrwanie w zależności od etapu procesu

Określając stadium tej choroby, specjaliści wykorzystują nie tylko skalę TNM, która jest zwykle stosowana w przypadku raka w dowolnej innej lokalizacji, biorąc pod uwagę wielkość guza, obecność regionalnych węzłów chłonnych i przerzutów, ale także skalę Robsona, która jest bardziej dostosowana do funkcji nerek. Zgodnie z nim następujące zmiany odpowiadają różnym etapom:

 1. Pierwszy etap. Guz nie wykracza poza granice anatomiczne nerki i nie przenika przez kapsułę narządową.
 2. Drugi etap Komórki nowotworowe znajdują się na zewnątrz kapsułki.
 3. Trzeci etap. W procesie patologicznym biorą udział pobliskie węzły chłonne, infekują żyłę główną dolną lub żyłę nerkową.
 4. Czwarty etap. Nowotwór złośliwy rozprzestrzenia się do narządów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie (często trzustki lub pętli jelitowych) lub występują odległe przerzuty dowolnej lokalizacji.

Pierwszy etap

Pierwszy etap charakteryzuje się zarówno dobrymi pięcioletnimi wskaźnikami przeżycia, które przekraczają 90%, jak i wysokim prawdopodobieństwem wyleczenia tej choroby. Najlepsze wyniki pod względem wpływu na wskaźnik przeżycia pięcioletniego wykazują nefrektomia lub całkowite usunięcie narządu.

Jeśli operacja w tej objętości jest możliwa, wielu onkologów zaleca ją nawet na pierwszym etapie rozwoju procesu onkologicznego. Jednak prawie całkowity brak objawów klinicznych we wczesnych stadiach rozwoju raka prowadzi do tego, że nowotwory złośliwe takiej lokalizacji rzadko występują, dopóki guz nie osiągnie imponujących rozmiarów.

W przypadku małego nowotworu całkiem możliwe jest zastosowanie najbardziej łagodnych, oszczędzających narządy zabiegów chirurgicznych, co jest szczególnie ważne dla pacjentów o zmniejszonej funkcji pozostałego narządu, pojedynczej nerki i innych podobnych cechach.

Drugi etap

W drugim etapie rozwoju nowotworu można już zaobserwować objawy kliniczne, które mogą skłonić pacjenta do wizyty u lekarza, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo postawienia diagnozy w odpowiednim czasie.

Ponieważ nowotwór nie wpływa na sąsiednie narządy i nie ma przerzutów, rokowanie na początku leczenia jest również całkiem dobre - pięcioletnie przeżycie pacjentów wynosi około 60-70%, co osiąga się dzięki połączeniu chirurgicznych metod leczenia z terapią celowaną. Leki pierwszego rzutu u pacjentów z korzystnym rokowaniem i niskim ryzykiem zapewniają przeżycie dwuletnie na poziomie 75%.

Trzeci etap

W trzecim stadium raka nerki komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się do regionalnych węzłów chłonnych, a także naczyń żylnych (co jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ przyczynia się do szybkiego rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych). W leczeniu chirurgicznym zaleca się najbardziej radykalną opcję leczenia - całkowite usunięcie narządu wraz z węzłami chłonnymi.

Pięcioletni wskaźnik przeżycia nie przekracza 50% przy leczeniu chirurgicznym w objętości nefrektomii, przy mniej korzystnym rokowaniu i połączeniu z terapią celowaną, wskaźniki nie są tak imponujące w porównaniu z drugim etapem - 53% przeżycia przez dwa lata przy umiarkowanym ryzyku.

Czwarty etap

Czwarty etap charakteryzuje się nie tylko dużym rozmiarem guza, ale także jego kiełkowaniem do sąsiednich struktur anatomicznych, a także odległych przerzutów. Wielu pacjentów z takim rozprzestrzenianiem się procesu patologicznego ze szczegółowym badaniem jest nieoperacyjnych, i są oni wykazywani jedynie leczeniem paliatywnym, to właśnie on otrzymuje szczególną uwagę na tym etapie, co pozwala poprawić jakość życia pacjentów.

Jednak nawet przy stosowaniu chemioterapii skojarzonej, chirurgicznej, radioterapii i terapii celowanej wskaźnik przeżycia pięcioletniego wciąż pozostaje niski - nie więcej niż 5-10%. Terapia celowana daje 7% dwuletniego przeżycia ze złym rokowaniem, ale w większości przypadków nadal można przedłużyć życie pacjentów.

Metody leczenia w zależności od stadium i zmiany rokowania w trakcie terapii

Metoda chirurgiczna. Pozostaje istotny, niezależnie od stadium rozwoju patologii nowotworowej. Usunięcie guza zaleca się zarówno w pierwszym etapie, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo długotrwałej remisji, jak i w czwartym, gdy operacja jest przeprowadzana częściej w celu poprawy jakości życia pacjenta. W przypadku małych rozmiarów guzów lub w sytuacjach, w których leczenie radykalne nie jest możliwe (uszkodzenie zarówno nerek, jak i wad wrodzonych, takich jak pojedyncza nerka), przeprowadza się resekcję miejsca narządu dotkniętego procesem patologicznym.

Chemioterapia. Wykazuje stosunkowo niską skuteczność, zwłaszcza w odniesieniu do raka nerkowokomórkowego. Inne nowotwory są bardziej podatne na takie czynniki, chemioterapia jest stosowana w leczeniu większości pacjentów, ponieważ nawet po nefrektomii we wczesnym stadium, przerzuty, które były nieobecne w czasie zabiegu, często wykrywa się po kilku latach.

Leczenie wiązką. Większość wariantów złośliwych guzów nerki nie jest bardzo wrażliwa na działanie promieniowania jonizującego. Radioterapia jest często stosowana jako metoda leczenia paliatywnego - w celu zmniejszenia bólu i poprawy jakości życia.

Terapia celowana. Metoda, która zastąpiła immunoterapię. Dzięki postępom w biologii molekularnej stało się możliwe stworzenie leków tłumiących aktywność białek regulujących wzrost i rozwój nowotworów złośliwych. Poważne problemy, które uniemożliwiają wprowadzenie takich schematów leczenia do powszechnej praktyki, obejmują słabą tolerancję takich leków, jak również stosunkowo szybko rozwijającą się odporność organizmu na nie.

Rak nerki: prognozy przeżycia i metody leczenia

W większości przypadków rak nerki jest wykrywany w końcowych etapach, więc pięcioletni wskaźnik przeżycia jest niski i wynosi około 59,7%.

Prognozy przeżycia raka nerki

Nowotwory złośliwe stanowią poważne zagrożenie dla pacjentów, ponieważ często są diagnozowane w ostatnich etapach, podczas których niemożliwe jest przeprowadzenie pełnego leczenia. Przewidywania dotyczące raka nerki bez skutecznego leczenia są bardzo niekorzystne: bez operacji pacjenci żyją około roku (w rzadkich przypadkach, 2 lata).

Głównym wskaźnikiem skuteczności terapii jest pięcioletnie przeżycie, wskaźnik ten zależy od wielu czynników, przede wszystkim na etapie wykrycia patologii, determinuje kompleks procedur terapeutycznych. Chociaż głównym leczeniem raka nerki jest usunięcie zmiany i przerzutów.

Na prognozy przeżycia wpływa również wiek pacjentów. Oczywiście, rak nerki rozwija się głównie w ciągu 50-60 lat, ale opisał przypadki jego powstawania i we wcześniejszym wieku. Według danych statystycznych wskaźniki przeżycia u starszych pacjentów są niższe niż u młodszych: w ciągu roku od rozpoznania odsetek osób poniżej 40 roku życia wynosi 78%, dla osób starszych - 55%. Przerzuty mają negatywny wpływ na przebieg procesów i prowadzą do pogorszenia prognoz: w wieku 40 lat roczny wskaźnik przeżycia wynosi 28%, pięciolatek - 4%, na starość liczby wynoszą odpowiednio 8% i 1%.

Prognozy przeżycia i metody leczenia raka nerki stadium 1

Rak nerki w stadium 1 charakteryzuje się niewielką zmianą, która nie wykracza poza granice narządu. Często guz nie ma więcej niż 2,5 cm średnicy, nie wystaje poza krawędzie nerki, więc nie można go wyczuć palpacyjnie. Problemem tego etapu jest trudność diagnozy i przebieg bezobjawowy. Bardzo często choroba jest wykrywana całkowicie przypadkowo podczas badań lekarskich lub apeli o inną patologię. Rokowanie przeżycia w raku nerki w stadium 1 jest maksymalnie możliwe - 80-90%. Według światowych statystyk prognozy pięcioletniego przeżycia wynoszą 81%.

Pozytywny wpływ leczenia na tym etapie można osiągnąć przez usunięcie zmiany, co do zasady, wykonać częściową resekcję nerki (jeśli guz nie jest większy niż 4 cm) lub jej całkowite usunięcie. Rodzaj operacji jest ustalany indywidualnie i zależy od funkcjonalności drugiej nerki. Chemioterapia nie jest stosowana, ponieważ jej działanie jest nieznaczne, ale powoduje pojawienie się licznych skutków ubocznych. Rokowanie po usunięciu nerek zależy od ogólnego stanu pacjenta, jak również związanych z nim chorób, w szczególności cukrzycy i nadciśnienia.

Prognozy przeżycia i leczenie raka nerki w 2. stadium

Rak nerki w stadium 2 charakteryzuje się pojawieniem się objawów klinicznych, a raczej triadą objawów (w 20% przypadków): krwią w moczu (krwiomocz), bólem w obrębie zajętej nerki i wykryciem guza przez badanie dotykowe. Pacjent skarży się również na negatywne objawy ogólne: wzrost temperatury ciała do 38 stopni, osłabienie, zmęczenie itp.

Przewidywania dotyczące przeżycia w stadium 2 raka nerki wynoszą 70%. Według statystyk światowych liczba ta sięga 74%. Na tym etapie guz rozprzestrzenia się na tkankę nerki, ale nie wykracza poza nią i nie wpływa na węzły chłonne. Główną metodą leczenia jest radykalna nefrektomia, zaleca się również usunięcie regionalnych węzłów chłonnych, aby zapobiec rozwojowi nawrotu. Resekcja (operacja oszczędzająca narządy) przeprowadzana jest ściśle według wskazań: w przypadku wystąpienia obustronnej zmiany lub raka pojedynczej nerki.

Rokowanie przeżycia i metody leczenia raka nerki stadium 3

Rak nerki w stadium 3 wiąże się ze znacznym wzrostem nowotworu, jego rozprzestrzenianiem się przez tkanki nerki, przenikaniem do naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych, a także powstawaniem przerzutów regionalnych. Według statystyk u 25% pacjentów na tym etapie zdiagnozowano przerzuty, co znacznie zmniejsza oczekiwaną długość życia pacjentów.

Rokowanie raka nerki po usunięciu narządu jest rozczarowujące i wynosi 50%. Według statystyk światowych wskaźnik przeżycia pięcioletniego wynosi 53%. Na tym etapie wykonuje się nie tylko usunięcie zaatakowanej nerki, ale także limfadenektomię, resekcję ściany żyły głównej i embolizację tętnic nerkowych. Terapia chemioradioterapią nie zawsze daje pozytywne wyniki, ponieważ nie można zniszczyć wszystkich komórek nowotworowych o 100%, więc jest rzadko przepisywana.

Rokowanie przeżycia i metody leczenia raka nerki stadium 4

Rokowanie w stadium 4 raka nerki jest niekorzystne, ponieważ nowotwór rozprzestrzenia się do otaczających tkanek, daje wiele przerzutów do odległych narządów (najczęściej do płuc, wątroby, jelit). Tylko 8% pacjentów może żyć przez 5 lat po diagnozie.

U niektórych pacjentów wykonuje się nefrektomię, usunięcie węzłów chłonnych i przerzutów. Ale wielu pacjentów jest nieoperacyjnych, więc otrzymują leczenie paliatywne mające na celu utrzymanie ogólnego stanu i wyeliminowanie objawów. Chemioterapia nie powoduje wydłużenia oczekiwanej długości życia, bardziej wyraźny efekt można osiągnąć dzięki celowanej terapii.

Jest to nowoczesna metoda leczenia, która jest z powodzeniem praktykowana w wielu klinikach, ma na celu bezpośredni wpływ na receptory nowotworowe w celu stłumienia jej wzrostu i reprodukcji komórek. Ale metoda ta może być stosowana nie dłużej niż 2 lata, ponieważ po tym okresie rozwija się oporność na leki.

Immunoterapia ma ogromne znaczenie: pacjentom przepisuje się interferon alfa (skuteczny w 15% przypadków), interleukinę (w 5%) i kombinację tych leków (długotrwała remisja rozwija się w 18%). Często przeprowadza się skojarzone leczenie preparatami immunopreparatowymi i środkami chemicznymi, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie pozytywnych wyników w 19% przypadków.

Odsetek pacjentów na różnych etapach początkowo zidentyfikowanych przypadków

Rak nerki, rokowanie po usunięciu

Onkologia szybko się rozwija, a lekarze często diagnozują raka już na ostatnich etapach rozwoju. Guz w nerkach jest obarczony śmiercią, a prognozy rozczarowują. Pacjenci są zaplanowani do operacji, jako jedyny sposób na usunięcie raka nerki. Prognozy po usunięciu są takie, że na etapie 3-4 pojawiają się liczne przerzuty, a nawet paliatywna metoda resekcji nerki nie zawsze daje pozytywne prognozy.

Kiedy wykonywana jest procedura usuwania nerek?

Resekcja nerki jest jedyną procedurą dla pacjentów chorych na raka, aby uniknąć rozwoju przerzutów w całym ciele, jak również możliwość powrotu do normalnego trybu życia przez pewien czas. Guz jest usuwany wraz z otaczającymi tkankami w przypadku jednostronnej lub obustronnej zmiany narządu.

Interwencja chirurgiczna, co do zasady, jest przypisana do raka w stadium 1-3, również podczas diagnozowania guza Wilmsa lub przejściowej postaci raka. Czwarty etap, nawet po resekcji nerki, daje szanse przeżycia nie więcej niż 2 lata.

Przed zabiegiem pacjent proszony jest o wykonanie serii procedur diagnostycznych w celu ustalenia dokładnej lokalizacji guza, jego wielkości i kształtu. Po operacji pacjent ma długi okres po rehabilitacji z wyznaczeniem diety, przestrzeganiem wszystkich warunków i instrukcjami lekarza.

Życie pacjenta po operacji

Nawet po resekcji nerki pacjent ma długi okres rehabilitacji, przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza w celu utrzymania odporności i witalności jest normalne. Konieczna jest także pomoc krewnych i krewnych. Ignorowanie zaleceń lekarskich pacjenta może prowadzić do powikłań, a nawet śmierci. Pacjent jest pokazany:

 • przeprowadzić twardnienie ciała;
 • wyeliminować złe nawyki, a także kontakt z chemikaliami i substancjami radioaktywnymi, a nawet z chorymi nosicielami infekcji wirusowych.

Pacjenci są rejestrowani przez onkologa, przechodzą regularne kontrole i testy. Ważne jest, aby lekarz śledził dynamikę powrotu do zdrowia, przebieg okresu rehabilitacji.

W przypadku braku przeciwwskazań po resekcji nerki, zaleca się leczenie infuzyjne w celu utrzymania równowagi wodnej w organizmie, przyjmując jedynie czysty ciepły płyn i napar z owoców dzikiej róży w ilości co najmniej 2,5 litra dziennie.

Również przestrzeganie żywienia dietetycznego z włączeniem do diety niskotłuszczowego płynnego bulionu z kurczaka, owoców, naturalnych soków, przecierów warzywnych, produktów mlecznych w celu znormalizowania funkcjonalności jelita.

Aby przyspieszyć proces gojenia, pokazano aktywność fizyczną i stopniowe zwiększanie dawki odżywczej. Ważne jest, aby pacjenci rozumieli, że resekcja nerki wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich zaleceń lekarza, aby uniknąć ewentualnego nawrotu choroby i powikłań.

Jakie mogą być komplikacje

Jest oczywiste, że każda interwencja chirurgiczna jest obarczona komplikacjami. Dużą rolę odgrywa stopień uszkodzenia nerek, a także skuteczność zabiegu wykonanego w celu usunięcia guza jako całości lub może istnieją pozostałości dotkniętej chorobą tkanki, które mogą dawać przerzuty w przyszłości.

Nawet po osiągnięciu trwałej remisji, jeśli rak nerki zostanie wykryty, projekcje po usunięciu są bardzo krytyczne. Mogą wystąpić komplikacje u pacjenta w przypadku przewlekłej niewydolności serca lub raka - uszkodzenie pojedynczej nerki, gdy wskaźnik przeżycia jest praktycznie zerowy.

Czy można wyleczyć raka nerki

Lekarze nie męczą się powtarzaniem, że podejmowanie działań, gdy tylko pojawią się podstawowe objawy, a leczenie jest odpowiednie w przyszłości, pozwala zwiększyć oczekiwaną długość życia i dać szansę na całkowite wyzdrowienie.

 1. Jeśli na pierwszym etapie nowotwór może zostać całkowicie wyleczony, jeśli istnieje guz o niewielkich rozmiarach i nie rozprzestrzenia się poza nerkami, do układu limfatycznego. Curability wynosi 90%, ale ważną rolę odgrywa poziom wykonanej terapii, wykorzystanie nowoczesnych metod chirurgii i okres rehabilitacji w specjalnych klinikach, co daje większe szanse na udane wyleczenie.
 2. W 2. stadium raka z pojawieniem się wyraźnie wyrażonych objawów: ból nerek podczas sondowania węzłów, krwiomocz lub krew w moczu jest pierwszym objawem rozwoju nowotworu, prognozy są nadal dość pozytywne, ponieważ nie ma przerzutów. Guz nerki nie rozciąga się jeszcze na leżącą pod nim tkankę. W przypadku braku uszkodzenia węzłów chłonnych można osiągnąć stabilną i przedłużoną remisję dłuższą niż 5 lat. W przypadku skutecznej terapii w 70% przypadków wskaźnik przeżycia wynosi ponad 5 lat.
 3. W trzecim stadium raka sytuacja już się pogarsza, pojawiają się przerzuty. Szanse na przeżycie są kilkakrotnie zmniejszane, a nawet przeprowadzenie resekcji nie gwarantuje przeżycia przez ponad 5 lat. Po pewnym czasie wznawia się przerzuty i chemioterapia nie jest w stanie całkowicie zniszczyć komórek nowotworowych. Przerzuty mogą przenikać do płuc, wątroby, krwi, a nawet szpiku kostnego.
 4. Rak 4 stopnia jest najtrudniejszy, ponieważ daje przerzuty i tylko prowadzenie terapii paliatywnej pozwala zminimalizować objawy i złagodzić los pacjenta. Ale nawet ekspozycja i wyznaczenie chemioterapii nie gwarantują długości życia powyżej 2 lat.

Dobre wyniki uzyskuje się dzięki prowadzeniu terapii celowanej, ale w przypadku substancji chemicznych guz ostatecznie wytwarza oporność. Na czwartym etapie pacjenci muszą polegać jedynie na motywacji do „życia” i powstrzymywania swojego stanu psychicznego. Psychoterapeuci są zaangażowani w leczenie. Dużą rolę odgrywa wsparcie krewnych i bliskich ludzi.

Więc jakie są przewidywania

Rak nerki jest niebezpieczny, ponieważ ma złe rokowanie z powodu szybkiego rozwoju i przerzutów. Skutki śmiertelne w czwartym stadium raka występują w ciągu kilku miesięcy po operacji nerek. Często w zaawansowanych stadiach choroby pojawiają się nawroty podczas rozwoju przerzutów do płuc, wątroby, kości i struktur mózgu.

Jeśli nie ma przerzutów w stadium 1–2 raka, lekarze gwarantują całkowite wyleczenie w 90% przypadków. Jeśli ponowne skupienie rozwoju guza nie nastąpiło po 3 latach, możemy liczyć na całkowitą eliminację guza i raczej długą oczekiwaną długość życia. Wiele zależy od obecności innych chorób u pacjenta: obecności nadciśnienia, cukrzycy, gruźlicy, zakażenia HIV.

Wyniki analizy histologicznej wpływają na współczynnik przeżycia, na podstawie którego wybierana jest taktyka leczenia. Jest to pojawienie się przerzutów, które jest niebezpieczne i obarczone śmiercią, ich rozprzestrzenianiem się do układu limfatycznego przez krwiopochodne i do krwi.

Przeżycie jest znacznie zmniejszone, gdy wpływa na przerzuty jelit, płuc, serca, układu oddechowego. Zdarza się, że lekarzom udaje się osiągnąć stabilną remisję, a średnia długość życia nie przekracza 0,5 roku, pacjenci żyją 3 razy dłużej.

To, oczywiście, w obecności małego guza wielkości, zanik przerzutów w całości, również z udaną operacją, przestrzeganie wszystkich zaleceń dla pacjenta w okresie po rehabilitacji.

Resekcja nerki może poprawić jakość życia pacjenta przez pewien czas i przedłużyć życie do 5 lat. Pacjent musi być zarejestrowany u lekarza, corocznie badany i poddawany chemioterapii.

Tylko z przerzutów w diagnostyce - rak nerki 1 zależy od tego, jak długo żyją pacjenci i ile czasu lekarze będą w stanie osiągnąć trwałą remisję.

W pierwszym stadium raka większość pacjentów jest całkowicie wyleczona.

W drugim stadium raka możliwe jest przedłużenie życia o ponad 5 lat w 70-80% przypadków, chociaż odnowienie przerzutów jest możliwe, a próg przeżycia rzadko przekracza 5 lat.

W 3-4 etapach, aby pokonać pięcioletni próg, nawet po operacji jest już trudny i wiele przerzutów nie pozostawia szans na długie życie. Tylko 10% pacjentów przeżywa 3-4 lata po terapii paliatywnej. W większości przypadków rak nerki zjada pacjentów w ciągu kilku miesięcy. Niewielu, którym udaje się przekroczyć barierę 2-letnią.

Patologia jest zdolna do odnawiania, tworzenia przerzutów i rozprzestrzeniania się w całym ciele. W przypadku braku przerzutów można osiągnąć długotrwałą i długotrwałą remisję, a resekcja nerki z zaawansowanym rakiem jest jedynym ratunkiem dla pacjentów z rakiem, gdy guz osiąga wiele 7 cm średnicy, rośnie w kapsułki i grozi dalszym rozprzestrzenianiem się przerzutów do pobliskich narządów.

Wszystko zależy od nastroju pacjenta, jego stanu psychicznego i emocjonalnego, a także od wsparcia krewnych i przyjaciół.

Zapalenie wątroby u lekarza

leczenie wątroby

Przeżycie raka nerki

Ta choroba jest wynikiem rozprzestrzeniania się słabej edukacji. Może rozpocząć rozwój nie tylko na jednej nerce, ale także na obu. U dużej liczby pacjentów, u których stwierdzono guz nerki, wykryto inne zmiany w różnych narządach. Ten problem występuje najczęściej w silniejszym seksie, ale kobiety mniej się tym martwią.

Dzięki nowoczesnej medycynie naukowcy byli w stanie określić stadium raka nerki. Dzięki stworzonej klasyfikacji lekarze mogą z dużą dokładnością określić:

 • struktura nowotworu złośliwego;
 • przebieg choroby;
 • stopień raka.

W większości przypadków wąscy specjaliści zajmujący się leczeniem tej choroby stosują w określaniu choroby klasyfikację międzynarodową - TNM. Każda litera ma własne dekodowanie:

 • T - specjalista ocenia pierwotne zapalenie złośliwego guza;
 • N - analizuje stan węzłów chłonnych;
 • M - sprawdź obecność przerzutów (zmian) w ciele pacjenta.

Oprócz tej klasyfikacji jest jeszcze jeden - „Robson”, mówi o czterech stadiach choroby.

 1. Etap 1 Prawie zawsze brzmi to tak, jakby człowiek nawet nie zauważył rozwoju edukacji złośliwej. Zazwyczaj guz nie powiększa się powyżej 3 cm średnicy. Znajduje się w obszarze własnej kapsułki i nie wychodzi poza granicę nerki, dlatego jest trudny do wykrycia podczas badania dotykowego. Podczas diagnozowania raka nerki w pierwszym etapie, w 90% przypadków pacjent całkowicie pozbywa się choroby i nadal żyje w rytmie, który jest dla niego typowy.
 2. Etap 2 raka nerki. Na tym etapie guz powiększa się, zaczyna rosnąć, ale tylko nieznacznie. Pomimo faktu, że jest to drugi etap rozwoju, nadal trudno jest określić obecność guza. Do tego potrzebujesz kontroli sprzętu. Jeśli na tym etapie u pacjenta zdiagnozowano chorobę, będzie dla niego korzystne rokowanie.
 3. Etap 3. Edukacja na tym etapie jest bardzo duża. W większości przypadków guz rośnie na nadnerczach. Komórki nowotworowe atakują węzły chłonne i są w stanie uszkodzić nerkowe lub wydrążone żyły.
 4. Rak nerki 4 stopnie. Rozwój edukacji na tym etapie jest bardzo aktywny. Pacjenci mają poważne przerzuty w różnych narządach: wątrobie, płucach, przewodzie pokarmowym. Na tym etapie wymagana jest operacja awaryjna. U pacjenta z czwartym stadium raka nerki rokowanie powrotu do zdrowia jest smutniejsze niż na wczesnym etapie.

Większość naukowców i lekarzy z różnych części świata od wielu lat ciężko pracuje nad ulepszeniem leków i metod radzenia sobie z tak strasznym wrogiem jak rak. Media opublikowały statystyki, które ujawniły, że każdego roku około 40 000 ludzi na świecie jest narażonych na pojawienie się złośliwych guzów w nerkach. Dzisiaj rak nerki nie jest najniższym wskaźnikiem śmiertelności. Każdego roku około 12 000 osób umiera z powodu tej choroby na całym świecie.

Ta choroba jest bardzo niebezpieczna, ponieważ na wczesnym etapie trudno ją wykryć, ponieważ osoba nie odczuwa żadnych objawów i szuka pomocy, gdy jest za późno. Nawet jeśli najlepszy chirurg na świecie podniesie skalpel, udana operacja nie gwarantuje długowieczności. Dlaczego tak jest? Po kilku latach u pacjenta, który pomyślnie usunął guz, mogą pojawić się przerzuty. Proces ten całkowicie zabija szanse na odzyskanie zdrowia.

Ilu żyje z rakiem nerki? Średnia długość życia pacjentów, światowe statystyki:

 1. Wskaźnik przeżycia po operacji w pierwszym etapie wynosi 80%.
 2. Z rakiem drugiego etapu - 73%.
 3. Etap trzeci - 53%.
 4. Rak nerki 4 stopnie - 8%.

Do tej pory medycyna poszła bardzo daleko w badaniach nad technikami leczenia raka, tak że średnia długość życia ludzi po zabiegu znacznie wzrosła. Oczekiwana długość życia po skutecznym leczeniu raka nerki w stadium 1 u 50% ludzi wynosi około 5 lat, aw 40% więcej niż 10 lat życia.

Do tej pory około połowa wszystkich formacji w nerkach jest określana całkowicie losowo, osoba poddawana planowanemu badaniu USG nawet nie odczuwa rozwoju strasznej choroby.

Najczęstsze objawy choroby, które staną się sygnałem alarmowym:

 • żylakowate;
 • kiedy sondowanie brzucha odczuwało wykształcenie;
 • nagłe pojawienie się krwi w moczu;
 • dramatyczna utrata wagi i osłabienie, zmęczenie;
 • uporczywy ból pleców, gdy guz rośnie w pobliskie organy;
 • wzrost temperatury ciała i ciśnienia krwi.

Jak wspomniano powyżej, często we wczesnych stadiach choroby nie zostaną wykryte żadne objawy, więc choroba może trwać przez długi czas w organizmie.

Wskazówka! Wymagane jest regularne badanie w klinikach, lekarz prowadzący powinien przeprowadzać zaplanowane badania, należy wykonać badanie USG i przeprowadzić ogólne badania.

Przerzuty występują na różne sposoby, odległe zmiany w pierwszym wykryciu choroby określa się u 25% pacjentów. Nawet po usunięciu nerki mogą dotknąć od 30 do 50% pacjentów. Ich przejawy zależą głównie od obszaru, na którym się rozprzestrzeniają.

W przypadku przerzutów w płucach osoba doświadcza silnego kaszlu i krwioplucia. Jeśli zatrzymają się w tkance kostnej, możliwe są zespoły bólowe, w których lekarze przepisują środki przeciwbólowe. Zwiększy się również ryzyko złamań, guz może być wyczuwalny w obszarze kości.

Lista narządów i tkanek, które najczęściej przechodzą przerzuty:

 • układ kostny;
 • mózg;
 • płuca;
 • wątroba;
 • kręgosłup;
 • nadnercza;
 • węzły chłonne.

W naszych czasach proces ten należy do objawów klinicznych wtórnych oznak miejsc nowotworów złośliwych. Niektórzy ludzie mogą żyć w pokoju nawet przez 10 lat po usunięciu guza, po czym będą mieli przerzuty. W przypadkach, gdy na organizm wpływają pojedyncze zmiany, osoba ma szansę na samodzielne wyzdrowienie. Im wcześniej problem zostanie zdiagnozowany, tym większe szanse na skuteczne leczenie.

Zaraz po wyjaśnieniu diagnozy i stadium choroby rozpoczyna się planowanie leczenia. Specjaliści od leczenia powinni brać pod uwagę wiek, ogólny stan zdrowia i stadium rozwoju nowotworu. Musisz także wiedzieć, w jakim stopniu choroba wpływa na inne narządy i tkanki. Do tej pory w leczeniu tej choroby za pomocą takich metod.

Chirurgiczne Ta metoda jest najbardziej skuteczna w leczeniu raka nerki. W tym procesie wykorzystywany jest dostęp online, dzięki któremu naczynia nerkowe mogą być łączone. Po co usuwać nerki z chorobą i tkanką tłuszczową.

Radioterapia. Używany jako metoda paliatywna. Najczęściej stosowany u osób z przerzutami do kości w celu zmniejszenia bólu. Wpływ ulgi w bólu osiąga się u 80% pacjentów.

Terapia immunologiczna. Dzięki tej metodzie komórki rakowe są niszczone. W tym celu stosuje się interleukinę-2, która działa na formację i powoduje jej lizę. Ponadto zwiększa produkcję limfocytów T, nabywają zdolność do produkcji interleukiny-2. Stosowano również interferon alfa-2a, bardzo często są one mieszane, co pozwala osiągnąć maksymalny efekt.

Terapia hormonalna. Stosując tę ​​metodę, wzrost guza jest spowalniany przez stosowanie leków hormonalnych.

Chemioterapeutyk. Ta metoda jest stosowana zarówno przed, jak i po zabiegu. Do tej metody przy użyciu wielu leków. Ale żaden z tych środków nie wykazuje wysokiej skuteczności w raku nerki.

Aby osiągnąć pożądany wynik, często łącz kilka zabiegów. Ale najbardziej produktywny jest chirurgiczny.

Czy na ostatnim etapie można wyleczyć raka? Możliwe jest leczenie stadium 4 raka nerki. Istnieje mit, że w ostatnim stadium choroby ludzie umierają bardzo szybko. W rzeczywistości nie zawsze tak się dzieje. Przy odpowiednio dobranym schemacie leczenia, życie pacjenta może zostać przedłużone do 5 lat, oczywiście, w zależności od rodzaju edukacji i stopnia jej rozprzestrzenienia się na najważniejsze narządy.

Najwyższe wskaźniki w leczeniu tej choroby osiągnięto w Izraelu. Przy formowaniu 7 cm ponad 90% chorych całkowicie się wyzdrowieje. Leczenie w Izraelu w wielu przypadkach pozwala pacjentowi na zachowanie dotkniętej chorobą poczty i przywrócenie jej funkcji. Jeśli nie da się tego zrobić, zostanie usunięty w minimalnie inwazyjny sposób - bez nacięć. Takie podejście do operacji pozwala osobie odzyskać się bardzo szybko po interwencji i kontynuować życie w zwykłym tempie.

Wraz z metodami chirurgicznymi izraelscy lekarze stosują najnowsze metody leczenia - terapię biologiczną i embolizację tętniczą, prostymi słowami, blokując przebieg krwi do guza. Oczywiście takie operacje kosztują dużo pieniędzy, ale wszystko to opłaca się zdrowiem i długowiecznością. Koszt takich operacji w Izraelu wynosi od 23 000 do 30 000 USD.

Czynniki prowadzące do pojawienia się nowotworów złośliwych nie zostały jeszcze zbadane. Staraj się prowadzić zdrowy tryb życia, pozbywaj się złych nawyków, dobrze się odżywiaj. Bardzo ważne jest, aby z czasem leczyć różne choroby, zwłaszcza choroby nerek.

Regularnie poddawaj się badaniom w klinikach, wykonuj wszystkie niezbędne testy. Uważaj i bądź zdrowy!

Nowotwory są główną przyczyną śmierci pacjentów po patologii układu sercowo-naczyniowego. Powodem tego jest późne rozpoznanie guza lub jego szybki przebieg, z powodu którego lekarze nie mają czasu na podjęcie odpowiednich działań.

Na przykład w urologii rak nerki odpowiada za 9/10 wszystkich przypadków rozwoju nowotworu. Wśród wszystkich chorób złośliwych guz ten zajmuje 6. miejsce pod względem częstości zgonów. Dlaczego ta forma raka jest tak niebezpieczna, a jej przewidywania są w większości niekorzystne?

Morfologicznie, guz ten jest rakiem, który rozwija się z nabłonka cewkowego. W momencie określania obecności guza jedna czwarta pacjentów ma już przerzuty (co najmniej regionalne węzły chłonne). Często interesują się pacjentami z rakiem nerki, ilu żyje po operacji. Przeżycie takich pacjentów bez operacji jest bardzo małe - od sześciu miesięcy do roku (rzadziej - do 2 lat). Masywność rozprzestrzeniania się przerzutów determinuje czas życia pacjentów, chociaż niektórzy z nich mogą doświadczyć rozwoju spontanicznej regresji. W tym przypadku pacjenci mogą żyć trochę dłużej.

Klinicznie rak nerki można podzielić według kilku klasyfikacji. Według klasyfikacji Robsona rak nerki dzieli się na 4 etapy. Każdy z nich ma swoją własną charakterystykę (etapy 1 i 2 są ograniczone do tkanki nerki i nie wykraczają poza jej kapsułkę; etap 3 jest warunkiem przerzutu, ponieważ kiełkowanie guza występuje w żyle głównej dolnej lub żyłach nerkowych). Etap 4 jest najbardziej niebezpieczny pod względem wyniku i kliniki. Na tym etapie guz przemieszcza się z tkanki nerkowej do sąsiednich organów (na przykład trzustka, wątroba jest dotknięta) i daje odległe przerzuty (najczęściej rak nerki przerzutuje do kości i płuc).

Przerzuty w 4 etapach rozprzestrzeniają się po całym ciele zarówno w układzie krwiotwórczym, jak i limfatycznym. Im masywniejszy jest ich rozprzestrzenianie się, tym gorszy wskaźnik przeżycia dla pacjenta. Najbardziej niebezpieczne są zmiany w układzie oddechowym, kościach i jelitach.

Powrót do spisu treści

Na tym etapie charakteryzuje się następującymi współczynnikami przeżycia: przy braku przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych oczekiwana długość życia pacjentów wynosi 5-7 lat, jeśli w ogóle - wskaźnik przeżycia zmniejsza się o prawie jedną czwartą. Jeśli stan jest uzupełniony wzrostem ESR, białka C-reaktywnego i utratą masy ciała pacjenta o więcej niż 10% jego masy początkowej, rokowanie jest bardzo negatywne - tacy pacjenci nie mają więcej niż rok życia.

Jedynym wyjściem dla pacjentów, u których zdiagnozowano raka nerki, jest nefrektomia - usunięcie zaatakowanego narządu. Wskazaniem do jego wdrożenia jest obecność dużego guza o rozmiarze większym niż 7 cm. Usunięcie nerki jest również wskazane w obecności mniejszego guza, ale pod warunkiem kiełkowania kapsułki i groźby przerzutów kontaktowych do pobliskich narządów.

Po operacji następuje pewna poprawa jakości życia pacjentów. Długość życia wydłuża się o kilka lat (zwykle średnia długość życia po zabiegu wynosi do 5 lat). Po usunięciu pacjent jest narażony na nieoperacyjne metody przez długi czas (chemioterapia, ablastyczne usuwanie przerzutów). Dzięki korzystnemu wynikowi remisję można osiągnąć nawet przez dłuższy okres, ale wszystko zależy od przerzutów.

Powrót do spisu treści

Jeśli rozwija się rak pojedynczej nerki, stan staje się bardzo poważny. W tym przypadku operacja nefrektomii jest przeciwwskazana. Wszystkie taktyki lekarzy miały na celu poprawę i stabilizację pacjenta. W takich warunkach nadal możliwe jest wykonanie resekcji części nerki, ale pozwala to opóźnić śmiertelny wynik na maksymalnie sześć miesięcy. Dzięki odpowiednio przygotowanemu planowi leczenia, odpowiednio dobranym dawkom promieniowania i chemioterapii, życie pacjenta wynosi maksymalnie 2 lata.

Po usunięciu guza (jeśli rozwinął się rak chromofobiczny) rokowanie jest najbardziej korzystne, ponieważ w tej postaci rzadko obserwuje się przerzuty. Jeśli po operacji pacjent przeszedł kurs radioterapii (guzy nerki praktycznie nie reagują na chemioterapię), czasami możliwe jest osiągnięcie całkowitej remisji, długość życia pacjenta wzrasta do kilkudziesięciu lat.

Najbardziej agresywną postacią pod względem szybkości rozwoju procesu i przerzutów jest rak cewkowy. Wykrycie go w odpowiednim czasie jest niezwykle trudne, więc pacjenci wchodzą do szpitala z uszkodzeniem prawie całej nerki i przerzutów odległych. Jeśli rak jest jednostronny i dotkniętą chorobą nerkę można usunąć, stan staje się względnie korzystny pod względem pewnej poprawy jakości życia i wydłużenia czasu jego trwania.

Jeśli przerzuty nie spowodowały jeszcze masywnego uszkodzenia narządów i nie jest późno na przeprowadzenie kursu promieniowania, współczynnik przeżycia pacjentów w tej grupie wynosi 5 lat lub więcej (jeśli wszystkie wymagania pooperacyjne lekarza są przestrzegane).

Przetrwanie zależy od wieku. Niektórzy onkolodzy twierdzą, że nie każdy ma czas, aby sprostać swojemu nowotworowi. Wyrażenie to wynika z faktu, że nowotwory rozwijają się głównie u osób starszych, chociaż ostatnio pojawiła się tendencja do występowania raka u osób w wieku 30–40 lat. W nich nowotwór manifestuje się nieco mniej agresywnie, co ułatwia brak niedoboru odporności i zmiany genetyczne, które są obserwowane i gromadzone u osób starszych.

Wraz z rozwojem raka nerki współczynnik przeżycia jest następujący: do roku obserwuje się u 78% młodych ludzi i 55% u osób starszych; pięcioletnie przeżycie (przy braku odległych ognisk nowotworowych) u młodych ludzi do 40%, u osób starszych do 24%. W przypadku przerzutów rokowanie jest bardzo złe - do 28% młodych ludzi nadal żyje przez rok, a ich 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi 4%. Jeśli osoba jest w podeszłym wieku, roczny wskaźnik przeżycia wynosi około 8%, a pięcioletni - około 1%.

Powrót do spisu treści

Dość często pierwsze pytanie, jakie pacjent ma po ustaleniu rozpoznania guza, to ich prognoza na przyszłe życie. Lekarzowi trudno jest podać dokładną odpowiedź, ponieważ wszystko zależy od tego, jak duże są uszkodzenia narządów, czy można usunąć cały nowotwór lub czy konieczna jest resekcja, a także od mentalności pacjenta. Niektórzy nawet przy dość niekorzystnym rokowaniu obserwowali rozwój stabilnej remisji i przewidywano nie więcej niż pół roku, żyli 3-4 razy więcej. Zaobserwowano również sytuację odwrotną. Guz, który wydawał się niewielki, bez przerzutów, może doprowadzić do wyginięcia pacjenta w mniej niż sześć miesięcy. Dlatego trudno jest przewidzieć dokładne dane dotyczące przeżycia.

Ponadto udoskonalenie prognozy jest skomplikowane w obecności chorób przewlekłych, takich jak:

 • niewydolność serca;
 • POChP i inne

Pacjenci z rakiem pojedynczej nerki i przewlekłą niewydolnością nerek mają absolutnie negatywne rokowanie - w takim przypadku ich roczne przeżycie znacznie spada do prawie 0%.

Ważny jest także pooperacyjny lekarz przepisujący lek.

Zaleca się unikanie ciężkiego wysiłku fizycznego, przestrzeganie diety.

Powrót do spisu treści

Guzy nerek są niezwykle trudne i stanowią ogromny problem dla większości lekarzy. Trudności w diagnozowaniu i zarządzaniu pacjentem w diagnozie wpływają na leczenie i przeżycie.

Dzięki ulepszeniu metod diagnozowania nowotworów możliwe będzie osiągnięcie lepszych wyników, a także wydłużenie życia takich pacjentów. Najważniejsze jest, aby podjąć niezbędne środki na czas.

Rak w pierwszych etapach przebiega bez wyraźnych oznak. Może to trwać przez długi czas, aż do momentu, gdy objawy już się nasilą. W tych przypadkach choroba jest diagnozowana w późniejszych stadiach, kiedy jest trudno lub zbyt późno na leczenie pacjenta. W każdym razie jedno z pierwszych pytań do lekarza: ile osób żyje z rakiem nerki?

Pierwsze etapy choroby są skutecznie leczone, a ostatnie etapy leczenia mają słaby efekt. Niebezpieczeństwo polega na tym, że objawy raka nerki są mylone z objawami przewlekłej niewydolności nerek, ponieważ są prawie identyczne. W takich przypadkach pacjent może przez jakiś czas leczyć PChN. W tym czasie rak może się szybko rozwijać.

Inna specyfika choroby: rak nie wpływa jednocześnie na dwie nerki. Zwiększa to życie pacjentów o kilka lat, ponieważ żyją z jedną nerką. Zdrowa nerka maskuje i wygładza porażenie chorej nerki, działa jak zwykle, choć w przyspieszonym tempie.

O niebezpiecznym guzie na nerkach zostaną rozpoznane przez następujące cechy:

 • ból lędźwiowy, ból w kroczu. Efekty bólowe zwiększają się w nocy;
 • ból zwiększa się z wysiłkiem fizycznym, po wypiciu alkoholu, przy wysokiej temperaturze powietrza;
 • ból nie jest silny, ale środki przeciwbólowe, fitoterapia i antybiotyki nie działają.

Gdy rak nerki w moczu zwiększa ilość białka, staje się mętny, brudny żółty, może zawierać ropę, krew, ciemnobrązowy odcień. Mocz ma obrzydliwy zapach, przypominający zepsute mięso.

Onkologia nerek ma dwa rodzaje:

 • podstawowy: nowotwór powstaje na nerkach;
 • wtórne: nowotwór złośliwy rozprzestrzenia się od matki, co wpływa na inne narządy.

Rak nerki ma swoje własne cechy. W większości przypadków, jeśli główny guz znajduje się w nerkach, wówczas przerzuty najprawdopodobniej wpłyną na płuca. I na odwrót: jeśli pacjent ma raka płuc, istnieje duże prawdopodobieństwo przerzutu do nerek.

Tempo rozprzestrzeniania się choroby wpływa na przeżycie. Nowotwory u dzieci w tej chorobie nerek postępują znacznie szybciej niż ogniska choroby matki. Prowadzenie nowotworów złośliwych, które mają przerzuty, wiele razy zmniejsza prawdopodobieństwo skutecznego leczenia, aw konsekwencji szanse przeżycia pacjenta.

Jak pokazuje praktyka medyczna, jedna czwarta pacjentów wchodzi do szpitala już z przerzutami lub z trzecim etapem. Bez operacji wskaźnik przeżycia takich pacjentów wynosi od sześciu miesięcy do roku. Istnieją przypadki spontanicznej regresji, a następnie okres ten przedłuża się do 2 lat lub dłużej.

Każdy zna prostą zasadę: im wcześniej zdiagnozowano raka i rozpoczęto leczenie, tym większa szansa na przeżycie. Onkologia nerek wymaga operacji w pierwszych trzech etapach. W czwartym stadium z przerzutami interwencja chirurgiczna jest bezużyteczna, nie jest wykonywana.

Guz jest niestety usuwany z chorą nerką. Specyfika raka nerki polega na tym, że nie ma sensu częściowe usunięcie tego narządu. Ale nawet tutaj istnieją pewne warunki: nerka dotknięta chorobą nowotworową może zostać usunięta tylko wtedy, gdy druga dobrze sobie radzi z jej funkcjami, jest zdrowa, zdolna do podtrzymywania ciała. Jeśli jest dotknięty chorobami takimi jak ostre zapalenie nerek, kamienie nerkowe, sytuacja staje się trudna.

Krótko mówiąc, przeżycie pacjentów można scharakteryzować następująco:

 • pierwszy etap. Guz jest mały, nie ma oddziałów. Prognozy są optymistyczne, we wszystkich przypadkach oczekuje się ożywienia;
 • drugi etap. Guz charakteryzuje się wyraźnymi konturami, jest wyraźnie widoczny na zdjęciu, ma pojedyncze przerzuty w środkowym węźle chłonnym. Pozytywne prognozy: większość pacjentów powraca do zdrowia;
 • trzeci etap. Na tym etapie guz operuje się, jeśli nowotwór potomny jest również resekcyjny. Oznacza to, że przerzuty narządów muszą być zdolne do wykonywania swoich funkcji po utracie pewnej ilości tkanki. Liczba wyleczonych pacjentów jest mniejsza, rokowanie jest zadowalające;
 • czwarty etap. Operacja staje się możliwa tylko wtedy, gdy w guzie i chorych tkankach występuje martwica. Prowadzi do szybkiego zatrucia całego organizmu i szybkiej śmierci pacjenta. Jeśli nie ma procesów nekrotycznych, rozległych przerzutów, tkanki z guzami wtórnymi są nieczynne, to interwencja chirurgiczna jest przeciwwskazana i operacja nie jest wykonywana. Prognozy są negatywne.

Pierwsze dwa stopnie są ograniczone do nerki, bez wychodzenia poza jej kapsułę. Trzeci etap jest warunkiem przerzutu, w którym zachodzi kiełkowanie guza w żyle nerkowej. W czwartym etapie guz przechodzi do innych narządów, układu oddechowego, kości, jelit.

Pacjenci z czwartym etapem mogą żyć przez 4–5 lat, jeśli występują przerzuty i rozprzestrzeniają się do regionalnych węzłów chłonnych - okres zmniejsza się o jedną czwartą. Jeśli chorobę uzupełnia ESR, białko C-reaktywne, znacząca utrata masy ciała - do życia u takiego pacjenta utrzymuje się do jednego roku.

Jeśli utworzył się rak pojedynczej nerki, sytuacja jest niezwykle trudna. Nefrektomia (usunięcie nerki) w tym przypadku nie jest wykonywana. Zabieg ma na celu stabilizację stanu. W tym przypadku nadal możliwe jest wycięcie części nerki, ale opóźni to tylko śmiertelne skutki o pół roku. Przy odpowiednim leczeniu czas życia w takich przypadkach wynosi do 2 lat.

Najbardziej korzystne rokowanie po usunięciu guza dotyczy raka chromofobicznego, ponieważ postać ta rzadko rozwija przerzuty. Jeśli po operacji pacjent przeszedł kurs chemioterapii (chociaż guzy nerki ledwo na to reagują), osiąga się remisję i długość życia pacjenta jest przedłużana na dziesięciolecia.

Rak kanalikowy jest najbardziej agresywny i niebezpieczny, rozwija się szybko i daje przerzuty. Jest to trudne do wykrycia w odpowiednim czasie, więc pacjenci trafiają do szpitala już z przerzutami. Jeśli przerzuty nie spowodowały poważnych uszkodzeń narządów, ich długość życia wynosi około 5 lat, ale podlega ścisłemu zaleceniu lekarza i odpowiedniej rehabilitacji po chorobie.

Po operacji następują następujące zmiany:

 • krew zostaje odnowiona, jej skład poprawia się, anemia znika;
 • zaprzestanie bólu, obrzęk;
 • praca nerek i nadnerczy jest coraz lepsza.

Ale te objawy są tymczasowe. Jeśli choroba powróci, to zaostrzenie pojawia się w ciągu sześciu miesięcy, wyraża się to w następujący sposób:

 • wtórne, nieoperacyjne guzy rozwijają się w tkankach. Ponadto tempo wzrostu jest kilkakrotnie większe niż rozwój skupienia matczynego;
 • objawy wracają ponownie: stany anemiczne, niewydolność nerek, zapalenie wątroby. Zaostrzenie pojawia się nagle i szybko nabiera tempa wraz ze wzrostem przerzutów;
 • intensywność bólu spowodowanego przerzutami jest wielokrotnie większa niż ból spowodowany przez guz matki;
 • jeśli operuje tylko część guza, operacja opóźnia śmierć tylko na pewien czas.

Średnia długość życia pacjenta po zabiegu wynosi 5 lat. W tym czasie może przejść leczenie niechirurgiczne: chemioterapia, ablastyczne usuwanie przerzutów.

W światowej praktyce medycznej istnieją takie kategorie przetrwania: jeden, pięć, dziesięć lat.

W pierwszym roku po leczeniu przeżywa 71,5% mężczyzn. Wskaźnik pięcioletniego wskaźnika przeżycia spada do 53%, wskaźnik przeżycia dziesięcioletniego wynosi 43%. Podobne dane statystyczne dotyczą kobiet.

Młodzi pacjenci są bardziej narażeni na przeżycie. Młodzi ludzie mają wskaźnik przeżycia 5,4 lat na poziomie 70,4%, w grupie 80–99 lat liczba ta wynosi już 31%.

Przeżycie pacjentów z pierwszym etapem - 81%, z drugim - 74%, z trzecim - 53%, dla czwartego stopnia, kiedy pojawiły się przerzuty, - 8%.

Nawet 40 lat temu wskaźnik przeżycia rocznego wynosił tylko 45%, obecnie wynosi 71,5%.

Onkologia szybko się rozwija, a lekarze często diagnozują raka już na ostatnich etapach rozwoju. Guz w nerkach jest obarczony śmiercią, a prognozy rozczarowują. Pacjenci są zaplanowani do operacji, jako jedyny sposób na usunięcie raka nerki. Prognozy po usunięciu są takie, że na etapie 3-4 pojawiają się liczne przerzuty, a nawet paliatywna metoda resekcji nerki nie zawsze daje pozytywne prognozy.

Resekcja nerki jest jedyną procedurą dla pacjentów chorych na raka, aby uniknąć rozwoju przerzutów w całym ciele, jak również możliwość powrotu do normalnego trybu życia przez pewien czas. Guz jest usuwany wraz z otaczającymi tkankami w przypadku jednostronnej lub obustronnej zmiany narządu.

Interwencja chirurgiczna, co do zasady, jest przypisana do raka w stadium 1-3, również podczas diagnozowania guza Wilmsa lub przejściowej postaci raka. Czwarty etap, nawet po resekcji nerki, daje szanse przeżycia nie więcej niż 2 lata.

Przed zabiegiem pacjent proszony jest o wykonanie serii procedur diagnostycznych w celu ustalenia dokładnej lokalizacji guza, jego wielkości i kształtu. Po operacji pacjent ma długi okres po rehabilitacji z wyznaczeniem diety, przestrzeganiem wszystkich warunków i instrukcjami lekarza.

Nawet po resekcji nerki pacjent ma długi okres rehabilitacji, przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza w celu utrzymania odporności i witalności jest normalne. Konieczna jest także pomoc krewnych i krewnych. Ignorowanie zaleceń lekarskich pacjenta może prowadzić do powikłań, a nawet śmierci. Pacjent jest pokazany:

 • przeprowadzić twardnienie ciała;
 • wyeliminować złe nawyki, a także kontakt z chemikaliami i substancjami radioaktywnymi, a nawet z chorymi nosicielami infekcji wirusowych.

Pacjenci są rejestrowani przez onkologa, przechodzą regularne kontrole i testy. Ważne jest, aby lekarz śledził dynamikę powrotu do zdrowia, przebieg okresu rehabilitacji.

W przypadku braku przeciwwskazań po resekcji nerki, zaleca się leczenie infuzyjne w celu utrzymania równowagi wodnej w organizmie, przyjmując jedynie czysty ciepły płyn i napar z owoców dzikiej róży w ilości co najmniej 2,5 litra dziennie.

Również przestrzeganie żywienia dietetycznego z włączeniem do diety niskotłuszczowego płynnego bulionu z kurczaka, owoców, naturalnych soków, przecierów warzywnych, produktów mlecznych w celu znormalizowania funkcjonalności jelita.

Aby przyspieszyć proces gojenia, pokazano aktywność fizyczną i stopniowe zwiększanie dawki odżywczej. Ważne jest, aby pacjenci rozumieli, że resekcja nerki wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich zaleceń lekarza, aby uniknąć ewentualnego nawrotu choroby i powikłań.

Jest oczywiste, że każda interwencja chirurgiczna jest obarczona komplikacjami. Dużą rolę odgrywa stopień uszkodzenia nerek, a także skuteczność zabiegu wykonanego w celu usunięcia guza jako całości lub może istnieją pozostałości dotkniętej chorobą tkanki, które mogą dawać przerzuty w przyszłości.

Nawet po osiągnięciu trwałej remisji, jeśli rak nerki zostanie wykryty, projekcje po usunięciu są bardzo krytyczne. Mogą wystąpić komplikacje u pacjenta w przypadku przewlekłej niewydolności serca lub raka - uszkodzenie pojedynczej nerki, gdy wskaźnik przeżycia jest praktycznie zerowy.

Lekarze nie męczą się powtarzaniem, że podejmowanie działań, gdy tylko pojawią się podstawowe objawy, a leczenie jest odpowiednie w przyszłości, pozwala zwiększyć oczekiwaną długość życia i dać szansę na całkowite wyzdrowienie.

 1. Jeśli na pierwszym etapie nowotwór może zostać całkowicie wyleczony, jeśli istnieje guz o niewielkich rozmiarach i nie rozprzestrzenia się poza nerkami, do układu limfatycznego. Curability wynosi 90%, ale ważną rolę odgrywa poziom wykonanej terapii, wykorzystanie nowoczesnych metod chirurgii i okres rehabilitacji w specjalnych klinikach, co daje większe szanse na udane wyleczenie.
 2. W 2. stadium raka z pojawieniem się wyraźnie wyrażonych objawów: ból nerek podczas sondowania węzłów, krwiomocz lub krew w moczu jest pierwszym objawem rozwoju nowotworu, prognozy są nadal dość pozytywne, ponieważ nie ma przerzutów. Guz nerki nie rozciąga się jeszcze na leżącą pod nim tkankę. W przypadku braku uszkodzenia węzłów chłonnych można osiągnąć stabilną i przedłużoną remisję dłuższą niż 5 lat. W przypadku skutecznej terapii w 70% przypadków wskaźnik przeżycia wynosi ponad 5 lat.
 3. W trzecim stadium raka sytuacja już się pogarsza, pojawiają się przerzuty. Szanse na przeżycie są kilkakrotnie zmniejszane, a nawet przeprowadzenie resekcji nie gwarantuje przeżycia przez ponad 5 lat. Po pewnym czasie wznawia się przerzuty i chemioterapia nie jest w stanie całkowicie zniszczyć komórek nowotworowych. Przerzuty mogą przenikać do płuc, wątroby, krwi, a nawet szpiku kostnego.
 4. Rak 4 stopnia jest najtrudniejszy, ponieważ daje przerzuty i tylko prowadzenie terapii paliatywnej pozwala zminimalizować objawy i złagodzić los pacjenta. Ale nawet ekspozycja i wyznaczenie chemioterapii nie gwarantują długości życia powyżej 2 lat.

Dobre wyniki uzyskuje się dzięki prowadzeniu terapii celowanej, ale w przypadku substancji chemicznych guz ostatecznie wytwarza oporność. Na czwartym etapie pacjenci muszą polegać jedynie na motywacji do „życia” i powstrzymywania swojego stanu psychicznego. Psychoterapeuci są zaangażowani w leczenie. Dużą rolę odgrywa wsparcie krewnych i bliskich ludzi.

Rak nerki jest niebezpieczny, ponieważ ma złe rokowanie z powodu szybkiego rozwoju i przerzutów. Skutki śmiertelne w czwartym stadium raka występują w ciągu kilku miesięcy po operacji nerek. Często w zaawansowanych stadiach choroby pojawiają się nawroty podczas rozwoju przerzutów do płuc, wątroby, kości i struktur mózgu.

Jeśli nie ma przerzutów w stadium 1–2 raka, lekarze gwarantują całkowite wyleczenie w 90% przypadków. Jeśli ponowne skupienie rozwoju guza nie nastąpiło po 3 latach, możemy liczyć na całkowitą eliminację guza i raczej długą oczekiwaną długość życia. Wiele zależy od obecności innych chorób u pacjenta: obecności nadciśnienia, cukrzycy, gruźlicy, zakażenia HIV.

Wyniki analizy histologicznej wpływają na współczynnik przeżycia, na podstawie którego wybierana jest taktyka leczenia. Jest to pojawienie się przerzutów, które jest niebezpieczne i obarczone śmiercią, ich rozprzestrzenianiem się do układu limfatycznego przez krwiopochodne i do krwi.

Przeżycie jest znacznie zmniejszone, gdy wpływa na przerzuty jelit, płuc, serca, układu oddechowego. Zdarza się, że lekarzom udaje się osiągnąć stabilną remisję, a średnia długość życia nie przekracza 0,5 roku, pacjenci żyją 3 razy dłużej.

To, oczywiście, w obecności małego guza wielkości, zanik przerzutów w całości, również z udaną operacją, przestrzeganie wszystkich zaleceń dla pacjenta w okresie po rehabilitacji.

Resekcja nerki może poprawić jakość życia pacjenta przez pewien czas i przedłużyć życie do 5 lat. Pacjent musi być zarejestrowany u lekarza, corocznie badany i poddawany chemioterapii.

Tylko z przerzutów w diagnostyce - rak nerki 1 zależy od tego, jak długo żyją pacjenci i ile czasu lekarze będą w stanie osiągnąć trwałą remisję.

W pierwszym stadium raka większość pacjentów jest całkowicie wyleczona.

W drugim stadium raka możliwe jest przedłużenie życia o ponad 5 lat w 70-80% przypadków, chociaż odnowienie przerzutów jest możliwe, a próg przeżycia rzadko przekracza 5 lat.

W 3-4 etapach, aby pokonać pięcioletni próg, nawet po operacji jest już trudny i wiele przerzutów nie pozostawia szans na długie życie. Tylko 10% pacjentów przeżywa 3-4 lata po terapii paliatywnej. W większości przypadków rak nerki zjada pacjentów w ciągu kilku miesięcy. Niewielu, którym udaje się przekroczyć barierę 2-letnią.

Patologia jest zdolna do odnawiania, tworzenia przerzutów i rozprzestrzeniania się w całym ciele. W przypadku braku przerzutów można osiągnąć długotrwałą i długotrwałą remisję, a resekcja nerki z zaawansowanym rakiem jest jedynym ratunkiem dla pacjentów z rakiem, gdy guz osiąga wiele 7 cm średnicy, rośnie w kapsułki i grozi dalszym rozprzestrzenianiem się przerzutów do pobliskich narządów.

Wszystko zależy od nastroju pacjenta, jego stanu psychicznego i emocjonalnego, a także od wsparcia krewnych i przyjaciół.